ХОР (ОБАВЕШТЕЊА)

ВАВЕДЕЊЕ

У овом Празнику, Марија је девојчица, измољена од својих дивних родитеља, који ће одржати обећање и увести је у Храм, да би Она једног дана сама постала живим храмом. […]